NEWS | September 16, 2016

Giáo sư Hinton tiếp nhận ngân khoảng trợ cấp từ NIA để giúp người săn sóc người thân bị bệnh Alzheimer tại Việt Nam

(SACRAMENTO)

Gs. Ladson Hinton, nhà chuyên môn về tâm thần học người già tại UC Davis, đã tiếp nhận ngân khoảng tài trợ 370.000 đô-la cho hai năm từ Viện nghiên cứu quốc gia về tuổi già (National Institute on Aging, NIA) nhằm áp dụng chương trình hỗ trợ người săn sóc bệnh nhân Alzheimer tại Việt Nam.

Chương trình này, gọi tắt là REACH (Resources for Enhancing Alzheimer’s Caregivers Health) (Nguồn lực tăng cường sức khoẻ cho người săn sóc bệnh nhân Alzheimer) VA, do Cục Sức khoẻ cựu chiến binh (Veterans Health Administration) phát triển nhằm cải tiến năng lực của những người săn sóc cho người thân bị bệnh mất trí nhớ liên quan đến tuổi. Gs. Hinton là nhà nghiên cứu đầu tiên điều chỉnh chương trình này để áp dụng tại một nước ngoài.

“Số người già bị chứng mất trí nhớ tăng rất đáng kể ở Việt Nam, tạo áp lực càng gia tăng lên gia đình của họ và tình trạng này dẫn đến những vấn đề xã hội lớn tại Việt Nam,” Gs. Hinton nói, một nhà chuyên gia về tâm thần học và khoa học hành vi. “Mục đích của chúng tôi là tìm những phương cách thích hợp về mặt văn hóa để sử dụng REACH VA ngoài nước Mỹ, đặc biệt là tại những nước có thu nhập thấp và trung bình, với hạ tầng cơ sở kém hoặc thiếu hẳn để cung cấp những dịch vụ dựa vào cộng đồng về chứng mất trí nhớ. Dự án này có thể cải tiến dịch vụ săn sóc người già và sức khoẻ của người săn sóc người thân tại Việt Nam và cả cho người Việt Nam tại Mỹ.”

REACH VA đào tạo, hỗ trợ và cung cấp những nguồn lực nhằm tăng cường khả năng giải quyết vấn đề và tích cực đối phó, cùng với sự tiện nghi và kỹ năng quản lý hành vi khó tính liên quan đến bệnh Alzheimer. Chương trình đã được chứng minh là giảm chứng trầm cảm, sự bức xúc và lo âu, đồng thời gia tăng cảm giác chung của nhóm người săn sóc là mình có quyền năng.

Dự án của Gs. Hinton sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương tại Hà Nội, là cơ sở về lão khoa lớn nhất và tân tiến nhất ở Việt Nam và có khả năng sau này lồng ghép REACH VA vào phương án chăm sóc dựa vào cộng đồng của họ. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh và lão khoa từ Việt Nam cũng sẽ có cơ hội đến UC Davis và Trung tâm Bệnh Alzheimer của trường đại học để học tập về những quy trình đánh giá lâm sàng tại Mỹ.

Ngoài ngân khoảng tài trợ từ NIA, dự án cũng nhận sự tài trợ từ Khoa Tâm thần học và Khoa học hành vi thuộc UC Davis như một phần của cam kết của trường trong mục đích phát triển các thực hành chăm sóc sức khoẻ tâm thần trên toàn thế giới.

“Nghiên cứu này tạo cho chúng ta cơ hội quan trọng để ảnh hưởng rộng rãi hơn đến bệnh Alzheimer và giúp hiểu biết thêm về những sự khác biệt về mặt văn hóa trong vấn đề lão hoá,” Gs. Hinton nói.