Skip to main content
Department of Biochemistry and Molecular Medicine

Department of Biochemistry and Molecular Medicine

Su Hao Lo Laboratory Personnel

 

Dr.-Irene-(Yi-Ping)-Shih

 

 

Dr. Irene (Yi-Ping) Shih

916-734-4937

 

 

 

Dr.-Shiao-Ya-Hong

 

 

Dr. Shiao-Ya Hong

916-734-4937

 

 

 

Dr. Aifeng Wang

 

 

 

Dr. Aifeng Wang 

916-734-4937

 

 

 

Dr Sun, Peng

 

 

Dr Sun, Peng

....

 

 

 

 

 

Dr. Gauri Khandekar

....